ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2008-03-27

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Informacja o przekazaniu skorygowanego Raportu kwartalnego SA-Q4 2007

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. przekazuje do publicznej waidomości skorygowany Raport kwartalny za IV kwartał 2007 r. (SA-Q4 2007).

Zmiany w opublikowanym raporcie dotyczą zmniejszenia podatku dochodowego w części bieżącej o kwotę 10 tys. zł. Zmniejszenie podatku wynika z nieujęcia w kosztach uzyskania przychodów wartości przeceny materiałów z roku 2003, które stały się kosztem w roku 2007. W wyniku tej korekty zwiększył się zysk netto oraz zmniejszyły się zobowiązania z tytułu podatku dochodowego o kwotę 10 tys. zł.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln