ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2008-03-27

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy znaczącej z Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła wiadomość o uzsykaniu zamównienia od Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. z siedzibą w Kostrzynie. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozwiązań infomatyczych.

Łączna wartość zamówienia wynosi netto 5,2 mln złotych polskich.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: wielkość kapitałów własnych.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln