ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2008-04-08

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Sprostowanie pomyłki pisarskiej w Raporcie rocznym (SA-R)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. dokonuje sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w tresci Raportu rocznego za 2007 r. (SA-R) przekazanego do publicznej wiadomości 7 kwietnia 2008 r.

W załączniku "Dodatkowe noty objaśniające do SA-R 2007", w pkt. 10, nagłówek drugiej kolumny tabeli winien brzmieć "Rok 2007" (jest "I półrocze 2007").

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln