ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2008-04-22

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło sie w dniu 22 kwietnia 2008 r., następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu:

  • Janusz Gocałek posiadający 755.544 akcje, z których przysługuje 891.544 głosów, co stanowi 26,16% ogólnej liczby głosów oraz 31,91% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu,
  • Jacek Klauziński posiadający 755.544 akcje, z których przysługuje 891.544 głosów, co stanowi 26,16% ogólnej liczby głosów oraz 31,91% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu,
  • Andrzej Rózga posiadający 755.544 akcje, z których przysługuje 891.544 głosów, co stanowi 26,16% ogólnej liczby głosów oraz 31,91% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.
Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln