ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2008-05-29

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Przyjęcie regulaminu opcji menadżerskich

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w dniu 28 maja br. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Talex S.A. odbytego w dniu 22 kwietnia 2008 r., przyjęła regulamin opcji menadżerskich w Spółce - treść regulaminu w załączonym pliku. Na potrzeby realizacji pierwszego okresu rozliczeniowego programu, po spełnieniu określonych w regulaminie warunków, Spółka wyemituje nie więcej niż 110.000 akcji. Zaproponowana przez Radę Nadzorczą cena emisyjna akcji emitowanych w ramach pierwszego okresu rozliczeniowego wynosi 1 PLN za akcję.

Załączniki:

pdf Regulamin opcji menadzerskich tlx rb (58 KB)

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln