ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2008-06-23

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w dniu 23 czerwca br Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze firmy Zofia Drożdżewska AUDYT "DZIM" z siedzibą w Kole, ul. Blizna 54, na podmiot, z którym zostanie podpisana umowa dotycząca badania sprawozdań finansowych Talex S.A. sporządzonych na dzień 30 czerwca 2008 r. oraz 31 grudnia 2008 r. Wybrany podmiot jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod nr 2777. W latach ubiegłych Spółka nie korzystała z usług tego podmiotu w zakresie badań sprawo

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln