ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2008-11-25

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Umowa znacząca

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka uzyskała od Banku Zachodniego WBK S.A. pięć zamówień do umowy ramowej z dnia 16 listopada 2007 roku, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 23/2007. Łączna wartość zamówień spełnia kryterium umowy znaczącej i wynosi netto 6,3 mln PLN.

Przedmiotem największego z tych zamówień jest dostawa rozwiązań informatycznych a jego wartość wynosi netto 3,6 mln PLN. Zgodnie z postanowieniami wskazanej umowy, zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Kryterium uznania umowy (zamówień) za znaczącą: wartość kapitałów własnych.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln