ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

RB - rok 2011

Tytuł Opublikowano
Raport bieżący nr 21/2011: Umowa z Bankiem Handlowym S.A. 05-08-2011
Raport bieżący nr 20/2011: Zawarcie umowy znaczącej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. 04-07-2011
Raport bieżący nr 19/2011: Zawarcie umowy znaczącej z IBM Polska Sp. z o.o. 30-06-2011
Raport bieżący nr 18/2011: Zawarcie umowy znaczącej z Lukas Bank S.A. 29-06-2011
Raport bieżący nr 17/2011: Zawarcie umowy z Lukas Bank z siedzibą we Wrocławiu 08-06-2011
Raport bieżący nr 16/2011: Zawarcie umowy z Jednostką Wojskową 4226 z siedzibą w Warszawie 02-06-2011
Raport bieżący nr 15/2011: Wypłata dywidendy z zysku za rok 2010 16-05-2011
Raport bieżący nr 14/2011: Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 16 maja 2011 r. 16-05-2011
Raport bieżący nr 13/2011: Treść projektu uchwały zgłoszonego w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 16-05-2011
Raport bieżący nr 12/2011: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 16-05-2011
Raport bieżący nr 11/2011: Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 16 maja 2011 r. - korekta 26-04-2011
Raport bieżący nr 10/2011: Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 16 maja 2011 r. 20-04-2011
Raport bieżący nr 9/2011: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 maja 2011 r. 20-04-2011
Raport bieżący nr 8/2011: Informacja o planowanej wypłacie dywidendy 20-04-2011
Raport bieżący nr 7/2011: Zmiana terminu przekazania Raportu rocznego (SA-R) 18-04-2011
Raport bieżący nr 6/2011: Umowa znacząca 14-04-2011
Raport bieżący nr 5/2011: Zawarcie umowy z Lukas Bank S.A. 05-04-2011
Raport bieżący nr 4/2011: Ustanowienie hipoteki na nieruchomości Spółki 04-04-2011
Raport bieżący nr 3/2011: Umowa z Urzędem Komisji Nadzrou Finasowego 25-02-2011
Raport bieżący nr 2/2011: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku 27-01-2011
Raport bieżący nr 1/2011: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2011 27-01-2011
Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln