ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2011-01-27

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2011

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. podaje terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2011 roku:

raporty kwartalne:

  • SA-Q4 (2010) 14.02.2011
  • SA-Q1 (2011) 16.05.2011
  • SA-Q3 (2011) 14.11.2011

raport półroczny:

  • SA-P (2011) 31.08.2011

raport roczny:

  • SA-R (2010) 29.04.2011

Jednocześnie Zarząd Talex S.A informuje, że zgodnie z treścią §101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259 z dnia 28 lutego 2009 r.) Spółka nie będzie przekazywać raportu kwartalnego za II kwartał 2011 roku.

 

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln