ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2011-04-20

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 maja 2011 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. przekazuje w załączonym pliku treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Talex S.A. na dzień 16 maja 2011 r.

Załączniki:

pdf RB9 ogloszenie WZA 16 5 2011 WWW TLX (45 KB)

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln