ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2011-04-26

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 16 maja 2011 r. - korekta

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. przekazuje w załączonym pliku skorygowany projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Talex S.A. zwołanego na dzień 16 maja 2011 r., dotyczącej wypłaty dywidendy. Zmianie uległ termin dnia dywidendy.

Załączniki:

pdf RB11 projekt uchwal V2011 korekta dzienD vWWW tlx (25 KB)

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln