ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2011-06-29

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy znaczącej z Lukas Bank S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje o podpisaniu w dniu 28 czerwca 2011 roku umowy z Lukas Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Przedmiotem umowy jest dostawa rozwiązań informatycznych. Wartość umowy netto wynosi 21,1 mln PLN. Odpowiedzialność Talex S.A. za szkody związane z zawartą umową ograniczona jest do 10% wartości umowy.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: wielkość kapitałów własnych.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln