ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2011-09-05

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Utworzenie przez Spółkę oddziału na terenie Republiki Czeskiej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka powzięła wiadomość o wydaniu przez Sąd Miejski w Pradze postanowienia, na mocy którego z dniem 5 września 2011 r. nowo utworzony oddział Spółki został wpisany do właściwego rejestru. Zgodnie z odnośnymi przepisami prawa polskiego i czeskiego działalność spółki na terenie Republiki Czeskiej będzie prowadzona w formie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego z siedzibą w Pradze.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln