ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2011-12-29

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Umowa znacząca

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie ostatnich 12 miesięcy, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (wcześniej Lukas Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu), które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 4,3 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z 28 grudnia 2011 roku, o wartości netto 3 mln. PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln