ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

RB - rok 2012

Tytuł Opublikowano
Raport bieżący nr 22/2012: Umowa znacząca 19-12-2012
Raport bieżący nr 21/2012: Umowa znacząca 12-12-2012
Raport bieżący nr 20/2012: Umowa znacząca 05-11-2012
Raport bieżący nr 19/2012: Zawarcie umowy z Województwem Lubelskim 19-09-2012
Raport bieżący nr 18/2012: Umowa znacząca 21-08-2012
Raport bieżący nr 17/2012: Umowa znacząca 20-08-2012
Raport bieżący nr 16/2012: Umowa znacząca 15-06-2012
Raport bieżący nr 15/2012: Zawarcie umowy z Czeskim Bankiem Narodowym 11-06-2012
Raport bieżący nr 14/2012: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki 05-06-2012
Raport bieżący nr 13/2012: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki 24-04-2012
Raport bieżący nr 12/2012: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 18-04-2012
Raport bieżący nr 11/2012: Wypłata dywidendy z zysku za rok 2011 18-04-2012
Raport bieżący nr 10/2012: Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 18 kwietnia 2012 r. 18-04-2012
Raport bieżący nr 9/2012: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 18-04-2012
Raport bieżący nr 8/2012: Zawarcie umowy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe 30-03-2012
Raport bieżący nr 7/2012: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 18 kwietnia 2012 r. 22-03-2012
Raport bieżący nr 6/2012: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 kwietnia 2012 r. 22-03-2012
Raport bieżący nr 5/2012: Informacja o planowanej wypłacie dywidendy 16-03-2012
Raport bieżący nr 4/2012: Zmiana terminu przekazania Raportu rocznego (SA-R) 16-03-2012
Raport bieżący nr 3/2012: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki 08-03-2012
Raport bieżący nr 2/2012: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2012 09-01-2012
Raport bieżący nr 1/2012: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku 09-01-2012
Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln