ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Raport bieżący nr: 9/2012

Data sporządzenia: 2012-04-18

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2012 r., następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu:

  • Janusz Gocałek posiadający 611.340 akcji, z których przysługuje 747.340 głosów, co stanowi 27,98% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 24,91% ogólnej liczby głosów,
  • Jacek Klauziński posiadający 756.556 akcje, z których przysługuje 892.556 głosów, co stanowi 33,42% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 29,75% ogólnej liczby głosów,
  • Andrzej Rózga posiadający 756.556 akcje, z których przysługuje 892.556 głosów, co stanowi 33,42% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 29,75% ogólnej liczby głosów.
Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln