ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2012-04-18

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w dniu 18 kwietnia br. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze spółki Poprawska i Kasztelan - Biegli Rewidenci Spółka Partnerska w Poznaniu, ul. Winklera 1, na podmiot, z którym zostanie podpisana umowa dotycząca badania sprawozdań finansowych Talex S.A. sporządzonych na dzień 30 czerwca 2012 r. i 31 grudnia 2012 r. oraz na dzień 30 czerwca 2013 r. i 31 grudnia 2013 r.

Wybrany podmiot jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod nr 2791. W latach ubiegłych Spółka korzystała z usług podmiotu w zakresie badań sprawozdań finansowych.

Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

 

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln