ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2012-04-24

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w dniu 24 kwietnia 2012 r. Członek Rady Nadzorczej, pan Jerzy Nawrocki złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Mandat ustępującego Członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem 24 kwietnia 2012 r. Ustępujący Członek Rady jako przyczynę swojej rezygnacji podał sprawy osobiste uniemożliwiające mu pełnienie funkcji w Radzie.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln