ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

RB - rok 2013

Tytuł Opublikowano
Raport bieżący nr 33/2013: Nabycie przez Spółkę akcji własnych 30-09-2013
Raport bieżący nr 32/2013: Umowa znacząca 25-09-2013
Raport bieżący nr 31/2013: Nabycie przez Spółkę akcji własnych 23-09-2013
Raport bieżący nr 30/2013: Zmiana umowy znaczącej 16-09-2013
Raport bieżący nr 29/2013: Umowa znacząca 05-09-2013
Raport bieżący nr 28/2013: Program skupu akcji własnych Talex S.A. 30-08-2013
Raport bieżący nr 27/2013: Sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki 28-08-2013
Raport bieżący nr 26/2013: Zmiana umowy znaczącej 26-08-2013
Raport bieżący nr 25/2013: Zawarcie umowy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 06-08-2013
Raport bieżący nr 24/2013: Umowa z Ministrem Gospodarki o dofinansowanie 24-07-2013
Raport bieżący nr 23/2013: Zmiana Statutu Talex S.A. 11-07-2013
Raport bieżący nr 22/2013: Zmiana umowy znaczącej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. 09-07-2013
Raport bieżący nr 21/2013: Zawarcie umowy z Bravura Solutions Polska Sp. z o.o. 04-07-2013
Raport bieżący nr 20/2013: Umowa znacząca 02-07-2013
Raport bieżący nr 19/2013: Zawarcie umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. 17-06-2013
Raport bieżący nr 18/2013: Umowa znacząca 03-06-2013
Raport bieżący nr 17/2013: Powołanie członków organów Spółki 25-04-2013
Raport bieżący nr 16/2013: Wypłata dywidendy 25-04-2013
Raport bieżący nr 15/2013: Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 25 kwietnia 2013 r. 25-04-2013
Raport bieżący nr 14/2013: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 25-04-2013
Raport bieżący nr 13/2013: Informacja o planowanej wypłacie dywidendy 29-03-2013
Raport bieżący nr 12/2013: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 25 kwietnia 2013 r. 29-03-2013
Raport bieżący nr 11/2013: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 kwietnia 2013 r. Podstawa prawna 29-03-2013
Raport bieżący nr 10/2013: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 25 kwietnia 2013 r. 29-03-2013
Raport bieżący nr 9/2013: Zawarcie umowy z Politechniką Poznańską 28-03-2013
Raport bieżący nr 8/2013: Zmiana terminu przekazania Raportu rocznego (SA-R) 26-03-2013
Raport bieżący nr 7/2013: Zawarcie umowy z Grupą Allegro sp. z o.o. 25-03-2013
Raport bieżący nr 6/2013: Informacja o korekcie raportu SA-Q4 2012 01-03-2013
Raport bieżący nr 5/2013: Zawarcie umowy z ING Bank Śląski S.A. 25-01-2013
Raport bieżący nr 4/2013: Umowa znacząca 25-01-2013
Raport bieżący nr 3/2013: Umowa znacząca 11-01-2013
Raport bieżący nr 2/2013: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2013 07-01-2013
Raport bieżący nr 1/2013: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku 07-01-2013
Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln