ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2013-07-04

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy z Bravura Solutions Polska Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje o podpisaniu aneksu do umowy z dnia 5 października 2009 r., zawartej z Bravura Solutions Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest udostępnienie infrastruktury teleinformatycznej wraz z usługami towarzyszącymi. Na mocy podpisanego aneksu rozszerzono zakres świadczonych usług a okres obowiązywania umowy przedłużono do 31 lipca 2019 roku. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy, należne Spółce od dnia podpisania aneksu do końca okresu obowiązywania umowy, szacowane jest na kwotę 4,0 mln PLN.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln