ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2013-09-16

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zmiana umowy znaczącej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka w dniu dzisiejszym podpisała aneks do umowy z Politechniką Poznańską, o której informowała w raporcie bieżącym nr 9/2013. Przedmiotem aneksu jest optymalizacja zakresu umowy i częściowe zmniejszenie zakresu usług zleconych przez uczelnię. Wartość usług, o którą ulegnie zmniejszeniu wartość wskazanej umowy, szacowana jest na kwotę brutto 6,9 mln PLN.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln