ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

RB - rok 2014

Tytuł Opublikowano
Raport bieżący nr 20/2014: Nabycie przez Spółkę akcji własnych 01-08-2014
Raport bieżący nr 19/2014: Nabycie przez Spółkę akcji własnych 28-07-2014
Raport bieżący nr 18/2014: Nabycie przez Spółkę akcji własnych 21-07-2014
Raport bieżący nr 17/2014: Umowa znacząca 16-07-2014
Raport bieżący nr 16/2014: Nabycie przez Spółkę akcji własnych 14-07-2014
Raport bieżący nr 15/2014: Umowa znacząca 25-06-2014
Raport bieżący nr 14/2014: Ustanowienie hipoteki na nieruchomości Spółki 04-06-2014
Raport bieżący nr 13/2014: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 08-05-2014
Raport bieżący nr 12/2014: Wypłata dywidendy 08-05-2014
Raport bieżący nr 11/2014: Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 8 maja 2014 r. 08-05-2014
Raport bieżący nr 10/2014: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 08-05-2014
Raport bieżący nr 9/2014: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 8 maja 2014 r. 11-04-2014
Raport bieżący nr 8/2014: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 8 maja 2014 r. 11-04-2014
Raport bieżący nr 7/2014: Umowa znacząca 07-04-2014
Raport bieżący nr 6/2014: Zmiana terminu przekazania Raportu rocznego (SA-R) 01-04-2014
Raport bieżący nr 5/2014: Informacja o planowanej wypłacie dywidendy 27-03-2014
Raport bieżący nr 4/2014: Informacja o planowanej wypłacie dywidendy 28-02-2014
Raport bieżący nr 3/2014: Umowa z Pekabud-Morasko Sp. z o.o. 19-02-2014
Raport bieżący nr 2/2014: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2014 22-01-2014
Raport bieżący nr 1/2014: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku 22-01-2014
Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln