ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

RB - rok 2015

Pokaż # 
Tytuł Opublikowano
Raport bieżący nr 25/2015: Zawarcie umowy znaczącej z Credit Agricole Bank Polska S.A 28-12-2015
Raport bieżący nr 24/2015: Umowa znacząca 28-12-2015
Raport bieżący nr 23/2015: Umowa znacząca 11-12-2015
Raport bieżący nr 22/2015: Zmiana umowy znaczącej 07-12-2015
Raport bieżący nr 21/2015: Umowa znacząca 18-11-2015
Raport bieżący nr 20/2015: Umowa znacząca 26-10-2015
Raport bieżący nr 19/2015: Umowa znacząca 19-10-2015
Raport bieżący nr 18/2015: Umowa znacząca 12-10-2015
Raport bieżący nr 17/2015: Umowa znacząca 02-09-2015
Raport bieżący nr 16/2015: Umowa znacząca 06-07-2015
Raport bieżący nr 15/2015: Zawarcie umowy z Credit Agricole Bank Polska S.A. 26-06-2015
Raport bieżący nr 14/2015: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 27-05-2015
Raport bieżący nr 13/2015: Umowa znacząca 29-04-2015
Raport bieżący nr 12/2015: Wypłata dywidendy 29-04-2015
Raport bieżący nr 11/2015: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 29 kwietnia 2015 r. 29-04-2015
Raport bieżący nr 10/2015: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 29-04-2015
Raport bieżący nr 9/2015: Zawarcie umowy znaczącej ze spółkami z bankiem PKO BP S.A. 24-04-2015
Raport bieżący nr 8/2015: Umowa znacząca 07-04-2015
Raport bieżący nr 7/2015: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 29 kwietnia 2015 r. 01-04-2015
Raport bieżący nr 6/2015: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 kwietnia 2015 r. 01-04-2015
Raport bieżący nr 5/2015: Zmiana terminu przekazania Raportu rocznego (SA-R) 30-03-2015
Raport bieżący nr 4/2015: Informacja o planowanej wypłacie dywidendy 30-03-2015
Raport bieżący nr 3/2015: Umowa znacząca 13-03-2015
Raport bieżący nr 2/2015: Informacja o planowanej wypłacie dywidendy 02-03-2015
Raport bieżący nr 1/2015: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2015 09-01-2015
Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln