ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2015-06-26

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy z Credit Agricole Bank Polska S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka powzięła wiadomość o zawarciu umowy z dnia 25 czerwca 2015 r. z Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą w Wrocławiu. Przedmiotem umowy jest dostawa rozwiązań informatycznych. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi netto 3,92 mln PLN.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln