ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

RB - rok 2016

Pokaż # 
Tytuł Opublikowano
Raport bieżący nr 21/2016: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu 21-12-2016
Raport bieżący nr 20/2016: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu 05-12-2016
Raport bieżący nr 19/2016: Zawarcie umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. 02-12-2016
Raport bieżący nr 18/2016: Zawarcie umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. 25-11-2016
Raport bieżący nr 17/2016: Zawarcie umowy z IBM Global Financing Polska sp. z o.o. 08-11-2016
Raport bieżący nr 16/2016: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu 12-10-2016
Raport bieżący nr 15/2016: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu 20-09-2016
Raport bieżący nr 14/2016: Zmiana terminu przekazania Raportu półrocznego (SA-P) 29-08-2016
Raport bieżący nr 13/2016: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu 08-07-2016
Raport bieżący nr 12/2016: Wypłata dywidendy 11-05-2016
Raport bieżący nr 11/2016: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 11 maja 2016 r 11-05-2016
Raport bieżący nr 10/2016: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 11-05-2016
Raport bieżący nr 9/2016: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 05-05-2016
Raport bieżący nr 8/2016: Umowa znacząca 02-05-2016
Raport bieżący nr 7/2016: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 11 maja 2016 r. 15-04-2016
Raport bieżący nr 6/2016: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 maja 2016 r. 15-04-2016
Raport bieżący nr 5/2016: Informacja o planowanej wypłacie dywidendy 22-03-2016
Raport bieżący nr 4/2016: Zmiana umowy znaczącej 29-02-2016
Raport bieżący nr 3/2016: Umowa znacząca 22-02-2016
Raport bieżący nr 2/2016: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2016 29-01-2016
Raport bieżący nr 1/2016: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji - przekroczenie progu 5% głosów na WZA 14-01-2016
Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln