ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Raport bieżący nr 4/2016

Data sporządzenia: 2016-02-22

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zmiana umowy znaczącej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka w dniu dzisiejszym powzięła wiadomość o zawarciu aneksu z dnia 1 października 2015 r. do umowy z Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, o której informowała w raporcie bieżącym nr 17/2011. Przedmiotem aneksu jest przedłużenie okresu świadczenia usług związanych z Data Center. Usługi świadczone będą przez Spółkę przez okres 5 lat a ich wartość w tym okresie szacowana jest na kwotę netto 9,2 mln PLN.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln