ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Raport bieżący nr 17/2016

Data sporządzenia: 2016-11-08

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat:  Zawarcie umowy z IBM Global Financing Polska sp. z o.o. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje, że Spółka powzięła wiadomość o zawarciu umowy z dnia 3 listopada 2016 r., z IBM Global Financing Polska sp. z o.o. z siedzibą we Warszawie (zamawiający). Przedmiotem umowy jest dostawa rozwiązań informatycznych dla podmiotu trzeciego, z którym zamawiającego łączy umowa o finansowanie przedmiotu dostawy. Wartość netto umowy wynosi 12,7 mln PLN. Postanowienia umowy nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

 

 

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln