ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Raport bieżący nr 18/2016

Data sporządzenia: 2016-11-25

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat:  Zawarcie umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje, że Spółka powzięła wiadomość o zawarciu umowy z dnia 23 listopada 2016 r., z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Bank). Przedmiotem umowy jest dostawa rozwiązań informatycznych. Szacunkowa, maksymalna wartość netto umowy wynosi 6,64 mln PLN.

 

 

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln