ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

RB - rok 2017

Pokaż # 
Tytuł Opublikowano
Raport bieżący nr 27/2017: Informacja o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze 20-12-2017
Raport bieżący nr 26/2017: Zbycie akcji własnych 20-12-2017
Raport bieżący nr 25/2017: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu 14-12-2017
Raport bieżący nr 24/2017: Zawarcie umowy z PKP Energetyka Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. 08-12-2017
Raport bieżący nr 23/2017: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu 23-11-2017
Raport bieżący nr 22/2017: Zmiana terminu przekazania Raportu kwartalnego (SA-Q) 10-11-2017
Raport bieżący nr 21/2017: Zawarcie umowy z PKO BP S.A. 07-11-2017
Raport bieżący nr 20/2017: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu 02-10-2017
Raport bieżący nr 19/2017: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu 25-09-2017
Raport bieżący nr 18/2017: Zmiana terminu przekazania Raportu półrocznego (SA-P) 22-09-2017
Raport bieżący nr 17/2017: Zawarcie umowy z TERG S.A. 16-08-2017
Raport bieżący nr 16/2017: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu 09-08-2017
Raport bieżący nr 15/2017: Sprostowanie Raportu bieżącego dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 04-07-2017
Raport bieżący nr 14/2017: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 31-05-2017
Raport bieżący nr 13/2017: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu 19-05-2017
Raport bieżący nr 12/2017: Zmiana terminu przekazania Raportu kwartalnego (SA-Q) 11-05-2017
Raport bieżący nr 11/2017: Zawarcie umowy z Eurocash S.A. 28-04-2017
Raport bieżący nr 10/2017: Ustanowienie hipoteki na nieruchomości Spółki 28-04-2017
Raport bieżący nr 9/2017: Wypłata dywidendy 26-04-2017
Raport bieżący nr 8/2017: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 26 kwietnia 2017 r. 26-04-2017
Raport bieżący nr 7/2017: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 26-04-2017
Raport bieżący nr 6/2017: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 26 kwietnia 2017r. 30-03-2017
Raport bieżący nr 5/2017: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 kwietnia 2017r. 30-03-2017
Raport bieżący nr 4/2017: Informacja o planowanej wypłacie dywidendy 30-03-2017
Raport bieżący nr 3/2017: Zmiana terminu przekazania Raportu rocznego (SA-R) 28-03-2017
Raport bieżący nr 2/2017: Umowa z Zarządem Województwa Wielkopolskiego 20-03-2017
Raport bieżący nr 1/2017: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2017 30-01-2017
Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln