ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Raport bieżący nr 1/2017

Data sporządzenia: 2017-01-30

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat:  Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. podaje terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2017 roku:

raporty kwartalne:

  • SA-Q1 (2017) 30.05.2017
  • SA-Q3 (2017) 29.11.2017

raport półroczny:

  • SA-P (2017) 1.10.2017

raport roczny:

  • SA-R (2016) 2.05.2017

Jednocześnie Zarząd Talex S.A informuje, że:

zgodnie z treścią §101. ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133, z późn. zm.), Spółka nie będzie przekazywać raportu kwartalnego za IV. kwartał 2016 roku oraz raportu kwartalnego za II. kwartał 2017 roku.

 

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln