ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Raport bieżący nr 3/2017

Data sporządzenia: 2017-03-28

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat:  Zmiana terminu przekazania Raportu rocznego (SA-R)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że termin przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego Talex S.A. za rok 2016 (SA-R 2016), ustalony na 2 maja 2017 r. , uległ zmianie. Raport zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 30 marca 2017 r.

 

 

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln