ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Raport bieżący nr 6/2017

Data sporządzenia: 2017-03-30

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 kwietnia 2017r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. przekazuje w załączonym pliku projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 26 kwietnia 2017 r.

Załączniki:

pdf Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S A zwołane na dzień 26 kwietnia 2017 r. (230 KB)

 

 

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln