ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Raport bieżący nr 12/2017

Data sporządzenia: 2017-05-11

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zmiana terminu przekazania Raportu kwartalnego (SA-Q)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że termin przekazania do publicznej wiadomości raportu kwartalnego Talex S.A. za pierwszy kwartał 2017 roku  (SA-Q1 2017), ustalony na 30 maja 2017 r., uległ zmianie. Raport zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 15 maja 2017 r.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln