ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Raport bieżący nr 17/2017

Data sporządzenia: 2017-08-16

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy z TERG S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje, że Spółka powzięła wiadomość o zawarciu umowy z dnia 11 sierpnia 2017 r. z TERG S.A. z siedzibą w Złotowie. Przedmiotem umowy jest dostawa rozwiązań informatycznych. Szacowana wartość netto umowy, wyrażona w walutach wymienialnych, w przeliczeniu na polskie złote stanowi kwotę 4,9 mln PLN.

 

 

 

 

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln