ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Raport bieżący nr 21/2017

Data sporządzenia: 2017-11-07

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy z PKO BP S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka powzięła wiadomość o zawarciu umowy ramowej z dnia 6 listopada 2017 r., z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu komputerowego. W ramach przedmiotowej umowy Spółka otrzymała zamówienie, którego szacowana wartość netto, wyrażona w walutach wymienialnych, w przeliczeniu na polskie złote stanowi kwotę 6,9 mln PLN.

 

 

 

 

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln