ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Raport bieżący nr 24/2017

Data sporządzenia: 2017-12-08

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy z PKP Energetyka Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka powzięła wiadomość o zawarciu umowy z dnia 8 grudnia 2017 r. z PKP Energetyka Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług informatycznych. Szacowana wartość netto umowy, w okresie 3 lat, wynosi 3 mln PLN.

 

 

 

 

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln