ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Raport bieżący nr 25/2017

Data sporządzenia: 2017-12-14

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie od dnia 23 listopada 2017 roku (publikacja raportu bieżącego nr 23/2017) do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 5,7 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z listopada 2017 roku, o wartości netto 478 tys. PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego.

 

 

 

 

 

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln