ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Raport bieżący nr 27/2017

Data sporządzenia: 2017-12-20

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Informacja o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. przekazuje w załączeniu, otrzymane w dniu 20 grudnia 2017 r., powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki, wykonanych przez osoby pełniące w Spółce funkcje zarządcze.

 

Powiadomienie_Art.19_MAR_1

Powiadomienie_Art.19_MAR_2

Powiadomienie_Art.19_MAR_3

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln