ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

 Zarząd

 

 Janusz Gocałek

Janusz Gocałek
Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego WSP w Słupsku. W latach 1979-90 pracował w Instytucie Technologii i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej, gdzie kierował Ośrodkiem Przetwarzania Danych. W latach 1990-98 pełnił funkcję dyrektora Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Wdrożeniowego Talex sp. z o.o., a po jego przekształceniu w Talex SA, od 1998 roku jest Prezesem Zarządu w Spółce. Janusz Gocałek koordynuje prace Zarządu Talex SA, reprezentuje spółkę w kontaktach zewnętrznych oraz nadzoruje działy administracyjne Spółki.

 

Jacek Klauziński

Jacek Klauziński
Wiceprezes Zarządu

Absolwent kierunku informatyka Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. W latach 1981-90 pracował w Instytucie Technologii i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej. W latach 1990-98 był zastępcą dyrektora w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Wdrożeniowym Talex Sp. z o.o. Od 1998 roku jako Wiceprezes Zarządu Talex SA nadzoruje finanse Spółki, jej działalność handlową i usługową, a także koordynuje procesy inwestycyjne w Spółce.

 

Andrzej Rózga

Andrzej Rózga
Wiceprezes Zarządu

Absolwent kierunku informatyka Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. W latach 1985-89 pracował w Centrum Badawczo-Wdrożeniowym Mercomp Sp. z o.o., a następnie w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Wdrożeniowym Komplex EFC w Poznaniu. W latach 1989-90 obejmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Wdrożeniowym Grawis Sp. z o.o. W latach 1990-94 pełnił funkcję głównego specjalisty, a następnie zastępcy dyrektora w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Wdrożeniowym Talex Sp. z o.o. Od 1998 roku jest Wiceprezesem Zarządu Talex SA. Do jego zadań należy m.in. nadzorowanie działów Spółki zajmujących się budową i rozwojem technologii informatycznych.

 

Rafał Szałek

Rafał Szałek
Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej. Ukończył program Executive Master of Business Administration przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu zrealizowanym we współpracy z The Nottingham Trent University z Wielkiej Brytanii. Od 1992 roku zatrudniony na stanowisku Dyrektora Handlowego w Talex Software Sp. z o.o. zajmującej się produkcją i sprzedażą oprogramowania. Po przejęciu Talex Software Sp. z o.o. przez Talex S.A., od maja 1998 roku pracował w Talex S.A. kolejno na stanowisku: Pełnomocnika Zarządu ds. Współpracy z Klientami Strategicznymi, Dyrektora Działu ds. Współpracy z Klientami Strategicznymi a od maja 2006 roku Dyrektora Handlowego. Od 2007 roku jako Członek Zarządu Talex SA koordynuje działalność handlową Spółki oraz odpowiada za relacje z kluczowymi klientami.

 

Radosław Wesołowski
Członek Zarządu

Absolwent kierunku informatyka na wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Poznańskiego. W 2006 roku ukończył studia menedżerskie w Wielkopolskiej Szkole Biznesu w Poznaniu, uzyskując dyplom MBA Nottingham Trent University oraz Wielkopolskiej Szkoły Biznesu. Ze Spółką związany od 1996 roku. W 2000 r. objął stanowisko Dyrektora Oddziału TALEX S.A. we Wrocławiu. W latach 2001 - 2003 pełnił funkcje Członka Zarządu oraz Prezesa Zarządu w spółce Zachodnie Systemy Teleinformatyczne – spółce zależnej TALEX S.A. Od 2004 roku był Dyrektorem Regionu Śląskiego TALEX S.A. a od 2008 roku pracował na stanowisku Dyrektora Działu Obsługi Sektora Finansowo-Bankowego. W 2010 roku został Członkiem Zarządu Talex SA. Do jego zadań należy koordynacja działalności handlowej Spółki, odpowiada także za relacje z kluczowymi klientami Spółki.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln