ZAINWESTUJ W TALEX

Informacje o planowanej oraz wypłaconej dywidendzie w okresie ostatnich 5 lat

2019 2018 2017 2016 2015
planowana dywidenda na jedną akcję (PLN) 0,60 1,30 1,20 1,10 1,30
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN) --- 1,30 1,20 1,10 1,30
łączna wartość wypłaconej dywidendy (PLN) --- 3 900 119,60 3 600 110,40 3 292 719 3 891 395,30
dzień ustalenia prawa do dywidendy 24.06.2020 (planowany) 24.06.2019 25.06.2018 22.05.2017 23.05.2016
dzień (dni) wypłaty dywidendy 02.07.2020 (0,50)
03.11.2020 (0,80) (planowane)
02.07.2019 (0,50)
05.11.2019 (0,80)
03.07.2018 02.10.2018
(po 50%)
06.06.2017 03.10.2017
(po 50%)
07.06.2016 04.10.2016
(po 50%)