ZAINWESTUJ W TALEX

Informacje o planowanej oraz wypłaconej dywidendzie w okresie ostatnich 5 lat

2021 2020 2019 2018 2017 2016
planowana dywidenda na jedną akcję (PLN) 0,00 0,70 0,60 1,30 1,20 1,10
wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN) 0,00 0,70 0,60 1,30 1,20 1,10
łączna wartość wypłaconej dywidendy (PLN) 0,00 2 100 064,40 1 800 055,20 3 900 119,60 3 600 110,40 3 292 719
dzień ustalenia prawa do dywidendy --- nd --- 24.06.2021 24.06.2020 24.06.2019 25.06.2018 22.05.2017
dzień (dni) wypłaty dywidendy --- nd --- 02.07.2021 (0,40)
03.11.2021 (0,30)
02.07.2020 (0,40)
03.11.2020 (0,20)
02.07.2019 (0,50)
05.11.2019 (0,80)
03.07.2018 02.10.2018
(po 50%)
06.06.2017 03.10.2017
(po 50%)