ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2012-04-18

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 18 kwietnia 2012 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. podaje - w załączonym pliku - treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 18 kwietnia 2012 r.

Załączniki: