ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 10/2020

Data sporządzenia: 2020-05-21

Temat: Zawarcie umowy z Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka powzięła wiadomość o zawarciu umowy z Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług informatycznych. Umowa została zawarta na okres 3 lat. Szacowana wartość netto umowy wynosi 3,55 mln PLN.