ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2013-03-29

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 kwietnia 2013 r. Podstawa prawna

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W związku z oczywistą pomyłką pisarską w tytule i w treści Raportu bieżącego nr 10/2013 Zarząd Talex S.A. przekazuje ponownie w załączonym pliku treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Talex S.A. na dzień 25 kwietnia 2013 r.

Załączniki: