ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 11/2017

Data sporządzenia: 2017-04-28

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy z Eurocash S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje, że Spółka zawarła w dniu 28 kwietnia 2017 r.  umowę z Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach. Przedmiotem umowy jest dostawa rozwiązań informatycznych. Szacowana wartość netto umowy, wyrażona w walutach wymienialnych, w przeliczeniu na polskie złote stanowi kwotę 9 mln PLN.