ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 11/2020   

Data sporządzenia: 2020-06-03

Temat: Korekta raportu rocznego (SA-R 2019)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w dniu 3 czerwca 2020 r. przekaże do publicznej wiadomości korektę raportu rocznego Talex S.A. za rok 2019 (SA-R 2019), który został przekazany do publicznej wiadomości w dniu 20 kwietnia 2020 r.

Przyczyną sporządzenia korekty jest powstała, w treści raportu rocznego przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 20 kwietnia 2020 r., oczywista omyłka pisarska polegająca na ujawnieniu w strukturach logicznych rocznego sprawozdania finansowego daty sporządzenia jako 10 kwiecień 2019 r., zamiast 10 kwiecień 2020 r.

Korekta raportu rocznego nie obejmuje zmiany danych finansowych.