ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 11/2021

Skrócona nazwa emitenta: TALEX SA

Data publikacji: 16-07-2021

Temat: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie od dnia 11 grudnia 2020 roku (publikacja raportu bieżącego nr 21/2020) do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 6,44 mln PLN.