ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 1/2018

Data sporządzenia: 2018-01-05

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie od dnia 9 sierpnia 2017 roku (publikacja raportu bieżącego nr 16/2017) do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Tree IT Sp. z o.o. z siedzibą w Kościelnej Wsi. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 4,9 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z listopada 2017 roku, o wartości netto 79 tys. PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego.