ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 1/2019

Data sporządzenia: 2019-01-18

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. podaje terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2019 roku:

raporty kwartalne:

·         SA-Q1 (2019) 30.05.2019

·         SA-Q3 (2019) 29.11.2019

raport półroczny:

·         SA-P (2019) 30.09.2019

raport roczny:

·         SA-R (2018) 30.04.2019

Jednocześnie Zarząd Talex S.A informuje, że:

zgodnie z treścią § 79. ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia  2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757), Spółka nie będzie przekazywać raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku.