ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 1/2021

Data publikacji: 2021-01-27

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. podaje terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2021 roku:

raporty kwartalne:

  • SA-Q1 (2021) 28.05.2021
  • SA-Q3 (2021) 29.11.2021

raport półroczny:

  • SA-P (2021) 30.09.2021

raport roczny:

  • SA-R (2020) 30.04.2021

Jednocześnie Zarząd Talex S.A informuje, że: zgodnie z treścią § 79. ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757), Spółka nie będzie przekazywać raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2021 roku.