ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2012-04-18

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w dniu 18 kwietnia br. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze spółki Poprawska i Kasztelan - Biegli Rewidenci Spółka Partnerska w Poznaniu, ul. Winklera 1, na podmiot, z którym zostanie podpisana umowa dotycząca badania sprawozdań finansowych Talex S.A. sporządzonych na dzień 30 czerwca 2012 r. i 31 grudnia 2012 r. oraz na dzień 30 czerwca 2013 r. i 31 grudnia 2013 r.

Wybrany podmiot jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod nr 2791. W latach ubiegłych Spółka korzystała z usług podmiotu w zakresie badań sprawozdań finansowych.

Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.